So sánh sản phẩm
PHIM BẢO VỆ

PHIM BẢO VỆ

- Với khả năng chịu lực 2000kg/cm2, phim bảo vệ kính có tác dụng chống vỡ kính khi kính bị va đập hoặc chịu áp lực mạnh: gió bão, động đất, trộm cướp đập kính, ... - Lớp keo đặc biệt và khả năng chịu lột bỏ 1,280g/cm, phim bảo vệ kính có tác dụng giữ các mảnh kính dính liền với tấm phi, hạn chế tối đa thương vong do mảnh kính vỡ bị văng ra ngoài. - Với độ xuyên sáng 90%, phim bảo vệ kính trong …
  - Với khả năng chịu lực 2000kg/cm2, phim bảo vệ kính có tác dụng chống vỡ kính khi kính bị va đập hoặc chịu áp lực mạnh: gió bão, động đất, trộm cướp đập kính, ...
  - Lớp keo đặc biệt và khả năng chịu lột bỏ 1,280g/cm, phim bảo vệ kính có tác dụng giữ các mảnh kính dính liền với tấm phi, hạn chế tối đa thương vong do mảnh kính vỡ bị văng ra ngoài.
  - Với độ xuyên sáng 90%, phim bảo vệ kính trong suốt không hạn chế tầm nhìn.
  - Với khả năng cản tia UV=99%, phim bảo vệ kính có tác dụng bảo vệ nội thất, tránh ung thư da.
  - Với độ dày từ 4mil, 7mil, 12mil, ... phim bảo vệ kính có tác dụng cách âm.
  - Tích hợp khả năng cách nhiệt nên nó có tác dụng cách nhiệt.
  Vui lòng liên hệ chủ website.
  - Với khả năng chịu lực 2000kg/cm2, phim bảo vệ kính có tác dụng chống vỡ kính khi kính bị va đập hoặc chịu áp lực mạnh: gió bão, động đất, trộm cướp đập kính, ...
  - Lớp keo đặc biệt và khả năng chịu lột bỏ 1,280g/cm, phim bảo vệ kính có tác dụng giữ các mảnh kính dính liền với tấm phi, hạn chế tối đa thương vong do mảnh kính vỡ bị văng ra ngoài.
  - Với độ xuyên sáng 90%, phim bảo vệ kính trong suốt không hạn chế tầm nhìn.
  - Với khả năng cản tia UV=99%, phim bảo vệ kính có tác dụng bảo vệ nội thất, tránh ung thư da.
  - Với độ dày từ 4mil, 7mil, 12mil, ... phim bảo vệ kính có tác dụng cách âm.
  - Tích hợp khả năng cách nhiệt nên nó có tác dụng cách nhiệt.